Projekty

Podpora teoretických vedomostí a praktických zručností pri výučbe štátnicových predmetov Potravinárska mykológia a Mikrobiológia potravín

Garant: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmety Mikrobiológia potravín a Potravinárska mykológia sú povinné a nosné predmety, zaradené v študijnej príručke FBP SPU v Nitre v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín pre inžiniersky stupeň štúdia. Obidva predmety sú skúšané na štátnych skúškach pod názvom Mikrobiológia potravín. Okrem študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín predmet Mikrobiológia potravín je povinný pre študijné programy: Technológia potravín, Biotechnológie a Výživa ľudí. Potravinárska mykológia je povinne voliteľný predmet pre študijné programy Biotechnológie a Technológia potravín. Pri tvorbe týchto predmetov nebol študijný program Bezpečnosť a kontrola potravín akreditovaný a tieto predmety boli prednostne orientované podľa aktuálnych študijných programov na ktorých boli vyučované.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:013SPU-4/2014
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:25. 04. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0