Projekty

Putting Halophytes to Work - From Genes to Ecosystems

Garant: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zbierať existujúce poznatky o funkciách halofytov - od génov po ekosystémy - vzhľadom na ochranu a manažment salínnych biotopov a na poľnohospodársku výrobu. Parciálne ciele: Reakcia rastlín na zasolené pôdy Produkčný potenciál rastlín Prírodoochranné funkcie Vplyvy globálnych zmien Udržateľné využívanie halofytov Využívanie halofytov na výrobu potravín, biopalív, ekonomický a sociálny prínos, zamestnanosť atď. Formulácia ďalších úloh pre budúcnosť (identifikácia výskumných úloh pre Európu)
Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracoviště:Katedra udržateľného rozvoja (FEŠRR)
Identifikace projektu:FA0901 219/09
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:26. 06. 2009
Datum ukončení projektu:14. 04. 2014
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0