Projekty

Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1

Garant: Ing. Marcela Chreneková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Norbert FlorišCIP FEŠRR, FEŠRR D-IRV ext [roč 4]+421 37 641 5081FF_2_30
Ing. Marcela Chreneková, PhD.KRR FEŠRR+421 37 641 4562AE_6_602

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ