Projekty

Kontrola a úprava približne 520 slovenských vstupov do databázy IATE v oblasti poľnohospodárstva so stupňom spoľahlivosti 1

Garant: Ing. Marcela Chreneková, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
EC Tender (Tender Európskej komisie) ()
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Identifikácia projektu:
D3-IATE-SK-3
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:20. 06. 2010
Dátum ukončenia projektu:20. 11. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0