Projekty

Anorganické kontaminanty v potravinových produktoch voľne žijúcich zvierat

Garant: doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0223/14
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:
01. 03. 2014
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0