Projekty

Manažérske a účtovné apekty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu

Garant: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.