Projekty

Manažérske a účtovné apekty zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov agrorezortu

Garant: doc. Ing. Anna Látečková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra účtovníctva (FEM)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0