Projekty

Zníženie nežiaducich vplyvov poľnohospodárskej a dopravnej techniky na životné prostredie

Garant: prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:1/0857/12
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0