Projekty

Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín

Garant: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Nutričná genomika je v súčasnosti jeden z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa vedných odborov. Aplikácia poznatkov nutrigenetiky a nutrigenomiky do personalizovanej výživy ľudí a personalizovanej bezpečnosti potravín umožňuje prispôsobiť zloženie výživy tak, aby vyhovovala osobným požiadavkám konzumenta. Skvalitnenie života seniorov a zníženie rizika ochorení nemusí byť realizované len medikamentózne, ale aj prídavkami vhodných aditív, ktoré v kombinácii s vhodným genotypom dokážu maximalizovať svoj účinok.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikace projektu:
APVV-0629-12
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 10. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0