Projekty

Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín

Garant: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Nutričná genomika je v súčasnosti jeden z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa vedných odborov. Aplikácia poznatkov nutrigenetiky a nutrigenomiky do personalizovanej výživy ľudí a personalizovanej bezpečnosti potravín umožňuje prispôsobiť zloženie výživy tak, aby vyhovovala osobným požiadavkám konzumenta. Skvalitnenie života seniorov a zníženie rizika ochorení nemusí byť realizované len medikamentózne, ale aj prídavkami vhodných aditív, ktoré v kombinácii s vhodným genotypom dokážu maximalizovať svoj účinok.
Druh projektu:
Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Identifikácia projektu:APVV-0629-12
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0