Projekty

Poľnohospodárske poradenstvo v krajinách EÚ

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
provide complex view on Common Agricultural Policy, to understand different Agricultural Extension Systems in the EU countries, to show on development in Agricultural Business and International Trade with Agrarian Commodities, highlight the development of world prices of Agricultural Commodities, point out the role of entrepreneurship of women in rural areas.
Druh projektu:
Erasmus (okrem mobilít) ()
Pracovisko:
Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2012
Dátum ukončenia projektu:
09. 01. 2013
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0