Projekty

Štúdium vzťahu abiotických faktorov na vybrané antioxidačné látky v rastlinách

Garant: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V poslednom období je zvýšený záujem o využívanie prírodných biologicky aktívnych látok s priaznivými účinkami na zdravie človeka. Medzi takéto látky, ktoré významným spôsobom prispievajú k zníženiu výskytu kardiovaskulárnych, nádorových ochorení, patria sulforafan, lykopén, selén, zinok ai. Ich hlavným zdrojom sú rôzne rastlinné produkty, najmä zelenina a ovocie. Ich obsah je variabilný a vo veľkej miere závislý na rôznych abiotických faktorov prostredia minerálna výživa, závlaha, geografické a klimatické podmienky, odroda). V rámci pripravovaného projektu sa zameriame na optimalizáciu obsahu antioxidačných zložiek, resp. prípadné potenciálne zvýšenie ich obsahu v zelenine v závislosti na abiotických faktoroch prostredia pre pestovanie zeleniny (brokolica, rajčiak, cibuľa, mrkva).
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:SK-CZ-2013-0210
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0