Projekty

Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách

Garant: Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra spoločenských vied (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:10. 04. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.zodpovedný riešiteľ
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.riešiteľ
PhDr. Pavol Barátriešiteľ
PhDr. Anna Mravcová, PhD.riešiteľ
Ing. Johana Paluchová, PhD.riešiteľ
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.riešiteľ
PhDr. Peter Porubčan, CSc.riešiteľ
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.riešiteľ
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.riešiteľ
Anna Kulichováadministratívny praqcovník
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.riešiteľ


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Implementácia globálneho rozvojového vzdelávania do edukačného procesu na ekonomických fakultách (tematicky, myšlienkovo).

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávaniadoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý