Projekty

Mestské poľnohospodárstvo v Európe

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI), Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Identifikácia projektu:COST 4186/11
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:20. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:13. 03. 2016
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0