Projekty

Výskum riadiacich veličín v bionických systémoch bezpečnej energetickej transformácie biomasy a odpadov

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši základný výskum biotechnických vzťahov a väzieb procesných stavov a dejov anaerobnej fermentácie a termickej konverzie substrátov primárne z poľnohospodárskej činnosti -- cielene pestovanej biomasy aj zbytkovej biomasy, ale tiež bioodpadov z rôznych priemyslových odvetví.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF), Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:SK-CZ-2013-0200
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0