Projekty

Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
KEAaI TF
+421 37 641 4765
MF-B_2_Va321
KEAaI TF
+421 37 641 4764
MF-B_2_Va319
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4760
MF-B_2_Va305


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Od
Do
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
ext KVS FEŠRR, ext FZKI23.07.2013
19.03.2015
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
KZaKA FZKI
23.07.201319.03.2015
ext TF
23.07.2013
09.05.2016

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ