Projekty

Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na Slovensku a Srbsku

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
SK-SRB-2013-0039
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
výskumník
výskumník
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.projektový manažér