Projekty

Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Financovanie   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracoviskoTelefón
Kancelária
KCH FBP, PZU UP, R R
+421 37 641 5019
AC_1_7
KCH FBP
+421 37 641 4353
AC_1_15
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
KHaBP FBP, FBP
+421 37 641 4603BA_1_118, SD-AB_0_8
FBP D-TEP [ukončené]+421 37 641 4607
AC_1_23
KCH FBP+421 37 641 4248
AC_1_12a
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
KCH FBP
+421 37 641 5376
AC_2_6
KCH FBP, FBP+421 37 641 4374
AC_1_16, SD-AB_0_8

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ