Projekty

Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

      
Financování
      

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka2013
2015
2014
Kapitálové výdaje
--
0--
Běžné výdaje - mzdové náklady
--
--
--
Běžné výdaje - ostatní15 400
19 870
15 550