Projekty

Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

   
Pracovníci   
Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka
2013
20152014
Kapitálové výdaje
--
0
--
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
--
--
Bežné výdaje - ostatné
15 400
19 870
15 550