Projekty

Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základní informace
   
   
Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
014SPU-4/2013
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0