Projekty

Prírodné organické zlúčeniny -- tvorba vysokoškolskej učebnice a doplnkových multimediálnych didaktických materiálov pre II. a III. stupeň vysokoškolského štúdia

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základné informácie
      
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:
014SPU-4/2013
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0