Projekty

Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi.

Garant: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.KCH FBP
+421 37 641 4353
AC_1_15
KCH FBP
+421 37 641 4606
AC_1_18
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
KCH FBP+421 37 641 4369AC_1_13
KCH FBP
+421 37 641 4376
AC_1_14
Mgr. Ing. Beáta Janotová, PhD.
FBP D-TEP [úsp. ukončené]
+421 376 414 375
AC_2_4
FBP D-TEP [úsp. ukončené]+421 376 414 375AC_2_4
doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD.
KCH FBP [ukončené]
+421 37 641 4345
AC_1_8
KBZ FZKI
+421 37 641 5443
TD_0_124
doc. Ing. Ján Mareček, PhD.KTKRP FBP
+421 37 641 4379
AT_4_2
FBP D-TEP [ukončené]
+421 37 641 4375
AC_1_14
Ing. Eva Strapáková, PhD.
KGPB FAPZ
+421 37 641 4334
AT_1_9
KCH FBP, FBP
+421 37 641 4374
AC_1_16, SD-AB_0_8


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Od
Do
KZ FZKI [vyňatie]25.09.2013
15.04.2014
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
KZ FZKI
15.04.2014
25.01.2016
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
KZ FZKI, ext FAPZ
15.04.2014
25.01.2016
FBP D-TEP [úsp. ukončené]
15.04.2014
25.01.2016

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ