Projekty

Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi.

Garant: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.

   Pracovníci
   
Financování
   
   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2016
2014
Kapitálové výdaje
--
15 896
Běžné výdaje - mzdové náklady--
--
Běžné výdaje - ostatní
29 87459 748