Projekty

Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi.

Garant: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.

Základní informace
   
   Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Rod Allium je najväčší a najvýznamnejší predstaviteľ čelade Alliaceae, skladá sa z 450 druhov a je široko distribuovaná na severnej pologuli. Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus ako sú fenolové kyseliny,flavonoidy, antokyaníny, S-alkenylcysteínsulfoxidy a tiosulfináty. Na obsahy všetkých zložiek vplýva rad faktorov (odroda, podmienky pestovania, spôsob zberu, skladovanie, spracovanie), ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitatívne parametre cibuľovín. Z mnohých epidemiologických štúdií vyplýva, že konzumácia cibule, cesnaku, póru, šalotky a pažitky pomáha v liečbe a prevencii mnohých ochorení, vrátane rakoviny, srdcových ochorení, obezity, hypercholesterolémii, pri cukrovke a pri poruchách tráviaceho ústrojenstva.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
VEGA 1/0290/14
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0