Projekty

Výskum variability chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi.

Garant: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rod Allium je najväčší a najvýznamnejší predstaviteľ čelade Alliaceae, skladá sa z 450 druhov a je široko distribuovaná na severnej pologuli. Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus ako sú fenolové kyseliny,flavonoidy, antokyaníny, S-alkenylcysteínsulfoxidy a tiosulfináty. Na obsahy všetkých zložiek vplýva rad faktorov (odroda, podmienky pestovania, spôsob zberu, skladovanie, spracovanie), ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitatívne parametre cibuľovín. Z mnohých epidemiologických štúdií vyplýva, že konzumácia cibule, cesnaku, póru, šalotky a pažitky pomáha v liečbe a prevencii mnohých ochorení, vrátane rakoviny, srdcových ochorení, obezity, hypercholesterolémii, pri cukrovke a pri poruchách tráviaceho ústrojenstva.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0290/14
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0