Projekty

Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunky

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

   
   
Financování   
   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2013
2012
Kapitálové výdaje
16 590
16 590
Běžné výdaje - mzdové náklady
----
Běžné výdaje - ostatní
29 860
29 860