Projekty

Entering the Bio Based Economy

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:2013-1-NL1-LEO05-12308
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 11. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2015
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0