Projekty

Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
TelefónKancelária
KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEM+421 37 641 4579
AE_7_1, AE_3_309
CVVP FEM
+421 37 641 4126
AS_3_318
Ing. Georgetta Palšová
DFEŠRR FEŠRR
+421 37 641 5718
AE_0_4
Mgr. Eva Trabalíková
KZVMP R R
+421 37 641 5519
AE_3_304
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.KE FEM, DFEM FEM
+421 37 641 4581
AE_7_8
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRR, ext FEM+421 37 641 5715AE_0_3, FF_0_2/2
KRBE FEŠRR+421 37 641 4620
Q-gar_0_5
KE FEM [vyňatie]
+421 37 641 4592AE_7_9
KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRR
+421 37 641 4692
SlPK_0_14, ABT_1_2.21
KE FEM, FEM
+421 37 641 4577
AE_7_7, AS_1_101
Mgr. Vladislav Valach
KZVMP R R
+421 37 641 5545
AE_3_309

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ