Projekty

Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEM+421 37 641 4579AE_7_1, AE_3_309
Ing. Jana Gálová, PhD.CVVP FEM+421 37 641 4126AS_3_318
Ing. Georgetta PalšováDFEŠRR FEŠRR+421 37 641 5718AE_0_4
Mgr. Eva TrabalíkováKZVMP R R+421 37 641 5550AE_3_309
doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.KE FEM, DFEM FEM+421 37 641 4581AE_7_8
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FEŠRR, KPr FEŠRR, ext FEM+421 37 641 5715AE_0_3, FF_0_2/2
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR, ext CVOZE TF+421 37 641 4620Q-gar_0_5
Ing. Zuzana Kapustová, PhD.KE FEM+421 37 641 4592AE_7_9
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRR+421 37 641 4692SlPK_0_14
doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEM+421 37 641 4577AE_7_7, AS_1_101
Mgr. Vladislav ValachKZVMP R R+421 37 641 5545AE_3_309

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ