Projekty

Kvasné technológie - nový predmet a moderná vysokoškolská učebnica pre študijné programy technológia potravín, Vinárstvo a Biotechnológie.

Garant: doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vypracovanie kompletnej pedagogickej dokumentácie, zavedenie predmetu a vytvorenie moderných vysokoškolských učebných textov pre potravinárske biotechnológie, so zameraním sa na kvasné technológie a spracovanie surovín a potravín biotechnologickými postupmi.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:024SPU-4/2013
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0