Projekty

Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych aditív na mäsovú úžitkovosť, kvalitu a stabilitu mäsa kurčiat

Garant: prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základní informace
   
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Po zákaze aplikácie antibiotických a rastových stimulátorov vo výžive výkrmových kurčiat sa v súčastnosti testujú a hľadajú vhodné náhradné doplnkové látky prírodného charakteru. Na základe týchto skutočností je zámerom projektu využitie probiotického preparátu, peľu a propolisu, resp. probiotického preparátu v prostredí prírodných antimikrobiálnych a antioxidačných látok (peľ, propolis) aplikovaných cez vodu, resp. cez krmivo. Cieľom je dosiahnuť zlepšené ukazovatele v oblasti hospodárskeho využitia krmiva, živočíšnej produkcie, kvality mäsa a jeho oxidačnej stability, čo v konečnom dôsledku môže zvýšiť aj rentabilitu výroby kuracieho mäsa
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikace projektu:VEGA 1/0129/13
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0