Projekty

Vplyv aplikácie prírodných kŕmnych aditív na mäsovú úžitkovosť, kvalitu a stabilitu mäsa kurčiat

Garant: doc. Ing. Peter Haščík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Po zákaze aplikácie antibiotických a rastových stimulátorov vo výžive výkrmových kurčiat sa v súčastnosti testujú a hľadajú vhodné náhradné doplnkové látky prírodného charakteru. Na základe týchto skutočností je zámerom projektu využitie probiotického preparátu, peľu a propolisu, resp. probiotického preparátu v prostredí prírodných antimikrobiálnych a antioxidačných látok (peľ, propolis) aplikovaných cez vodu, resp. cez krmivo. Cieľom je dosiahnuť zlepšené ukazovatele v oblasti hospodárskeho využitia krmiva, živočíšnej produkcie, kvality mäsa a jeho oxidačnej stability, čo v konečnom dôsledku môže zvýšiť aj rentabilitu výroby kuracieho mäsa
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0129/13
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0