Projekty

Poľnohospodárska výroba ako zdroj zmien v biodiverzite pôdnych mikroorganizmov a nových biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét

Garant: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom práce bude sledovať zmeny mikrobiálnej diverzity (funkčnej a genotypovej) vo vybraných agroekosystémoch zaťažených poľnohospodárskou výrobou a izolovať a charakterizovať produkčné kmene aktinobaktérií, sledovať ich antimikrobiálnu aktivitu a genetický potenciál tvorby sekundárnych metabolitov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0476/13
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0