Projekty

Hodnotenie toxikologických aspektov produkcie mlieka vo vzťahu k životnému a chovateľskému prostrediu a rizika pre človeka

Garant: prof. Ing. Róbert Toman, Dr.

Základní informace
   
   
Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá analýzami mlieka bahníc a kráv z hľadiska transferu a výskytu kontaminantov v mlieku. Pre komplexné hodnotenie vplyvu prostredia sa analyzuje prostredie (pôda, krmivá) z hľadiska výskytu kontaminantov a esenciálnych prvkov. V experimentoch sa zistia transfery prvkov z pôdy do rastlín a následne v prirodzených podmienkach chovu do organizmu zvierat a mlieka. Posúdi sa vplyv prostredia, ale aj štádia laktácie, produkcie mlieka, plemena na hygienickú kvalitu mlieka z hľadiska kontaminácie. V mliečnej žľaze sa zistia transportné mechanizmy a mechanizmy syntézy jednotlivých komponentov mlieka.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0292/14
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0