Projekty

Inovácia učebných osnov a tvorba učebných textov z predmetu "Mikrobiológia a parazitológia

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom predloženého projektu bolo zlepšenie zabezpečovania kvality štúdia vytváraním vhodných a kvalitných študijných pomôcok v oblasti teoretického základu. V súlade s novými poznatkami v oblasti Mikrobiológie, parazitológie a virológie inovovať výučbu predmetu Mikrobiológia a parazitológia – bol vypracovaný nový sylabus výučby predmetu v podmienkach FBP SPU v Nitre. Pripravili sa, aktualizovali sa a vypracovali sa učebné pomôcky, boli aktualizované audiovizuálne pomôcky pre výučbu, ako aj laboratórne techniky, ktoré sa na predmete využívali ako náplň praktických cvičení.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
013SPU4/2012
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 12. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0