Projekty

Európsky Network alebo znižovanie bakteriálnej kolonizácie a jej stálosť v potravinách a prostredia pri spracovaní potravín

Garant: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:COST Action 1202, BacFoodNet je multidisciplinárna medzinárodna platforma, ktorá sa zoberala lepším porozumením interakcie baktérií s potravinami a biofilmom baktérií, a tým prispieva k rozvoju účinnejších a trvalo udržateľných stratégií pre zmiernenie bakteriálnej kolonizáciu na povrchoch. BacFoodNet sieť sa zameriava predovšetkým na vytvorenie / zlepšenie spolupráce medzi členmi siete. Na platforme sa podieľalo 43 vysokých škôl z 22 krajín COST od októbra 2012.
Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:FA 1202
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:20. 08. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2016
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0