Projekty

Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

   
Pracovníci
   
Financovanie   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KCH FBP, FBP+421 37 641 4374
AC_1_16, SD-AB_0_8
Ing. Mária Timoracká, PhD.
KCH FBP+421 37 641 4862AC_2_5
KCH FBP
+421 37 641 4369
AC_1_13
KTKRP FBP
+421 37 641 4703
AT_4_19
Bc. Ismael Dalaram Sulaiman, PhD., MSc
FEM C-MBA [úsp. ukončené]
+421 37 641 6370
AC_1_16
KTKRP FBP
+421 37 641 4777BA_0_7
KBaB FBP
+421 37 641 4474ARI_0_30
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
KBaB FBP
+421 37 641 4695
ARI_0_9
FBP D-TEP [úsp. ukončené]
+421 376 414 376AC_1_14

Legenda
Úloha:administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ