Projekty

Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.KCH FBP, FBP+421 37 641 4374AC_1_16, SD-AB_0_8
Ing. Mária Timoracká, PhD.KCH FBP+421 37 641 4862AC_2_5
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.KCH FBP+421 37 641 4369AC_1_13
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.KTKRP FBP+421 37 641 4901ABT_0_1.48, AT_4_19
Bc. Ismael Dalaram Sulaiman, PhD., MScFEM C-MBA [úsp. ukončené]+421 37 641 6370AC_1_16
doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.KTKRP FBP+421 37 641 4777BA_0_7
RNDr. Juraj Miššík, PhD.KBaB FBP+421 37 641 4474ARI_0_30
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.KBaB FBP+421 37 641 4695ARI_0_9
Ing. Stanislav Zupka, PhD.FBP D-TEP [úsp. ukončené]+421 376 414 376AC_1_14

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ