Projekty

Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka201620152014
Kapitálové výdaje14 20018 45716 000
Bežné výdaje - mzdové náklady------
Bežné výdaje - ostatné18 85713 00017 557