Projekty

Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Financovanie
      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka
2016
2015
2014
Kapitálové výdaje
14 200
18 457
16 000
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
----
Bežné výdaje - ostatné
18 857
13 000
17 557