Projekty

Detekcia chemoprotektívnych látok v tradičných i minoritných druhoch strukovín využiteľných pri príprave funkčných potravín

Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Strukoviny, ako sú fazuľa, šošovica, cícer, lupina a bôb, sa vyznačujú vysokým obsahom bielkovín, vitamínov, mikroelementov, diétnej vlákniny, ako aj významným obsahom polyfenolických látok s antioxidačnou aktivitou. Tieto plodiny, v súčasnosti pre poľnohospodársky sektor nezaujímavé, majú na Slovensku dlhú tradíciu potravinového využívania. Vynikajúce nutričné zloženie, ako aj obsah cenných látok ich predurčuje na použitie v kombinácii s konvenčnými surovinami na prípravu potravín nového typu.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0308/14
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0