Projekty

Nutričné a antinutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Zemiaky patria medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny. Hodnota hľúz je daná predovšetkým ich chemickým zložením. Sú významným zdrojom sacharidov, vitamínov, bielkovín, minerálnych látok, enzýmov, farbív, fenolov. Sú tiež zdrojom toxických glykoalkaloidy. Na obsahy všetkých zložiek vplýva rad rôznych faktorov (odroda, podmienky pestovania, zberu, skladovania ai.), ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitatívne parametre zemiakov. Cibuľa kuchynská je zelenina konzumovaná tak v čerstvej ako aj v technologicky upravenej forme. Je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus: fenolové kyseliny, flavonoidy, tiosulfináty a antokyaníny. Z mnohých epidemiologických štúdií vyplýva, že konzumácia cibule kuchynskej pomáha pri znižovaní rizika vzniku mnohých chronických ochorení.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0456/12
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
24
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:8