Projekty

Nutričné a antinutričné látky v poľnohospodárskych plodinách s dlhodobou pestovateľskou tradíciou

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zemiaky patria medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny. Hodnota hľúz je daná predovšetkým ich chemickým zložením. Sú významným zdrojom sacharidov, vitamínov, bielkovín, minerálnych látok, enzýmov, farbív, fenolov. Sú tiež zdrojom toxických glykoalkaloidy. Na obsahy všetkých zložiek vplýva rad rôznych faktorov (odroda, podmienky pestovania, zberu, skladovania ai.), ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitatívne parametre zemiakov. Cibuľa kuchynská je zelenina konzumovaná tak v čerstvej ako aj v technologicky upravenej forme. Je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus: fenolové kyseliny, flavonoidy, tiosulfináty a antokyaníny. Z mnohých epidemiologických štúdií vyplýva, že konzumácia cibule kuchynskej pomáha pri znižovaní rizika vzniku mnohých chronických ochorení.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0456/12
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:24
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:8