Projekty

Medzinárodná konferencia doktorandov "YR NET": Sociálne, ekonomické a právne aspekty rozvoja regiónov

Garant: Ing. Eva Balážová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Small Grants STOP!!! ()
Pracovisko:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 03. 2011
Dátum ukončenia projektu:
30. 06. 2011
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0