Projekty

Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického

Garant: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Základné informácie   
Pracovníci
      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.
ext FBP
+421 37 641 4311AT_4_3
KTKRP FBP
+421 37 641 4703
AT_4_19
KTKŽP FBP
+421 37 641 4709
AT_3_9a
KTKRP FBP+421 37 641 4421AT_4_18
KHaBP FBP+421 37 641 5807BA_1_104
KTKRP FBP+421 37 641 4379AT_4_2
Ing. Miriam Solgajová, PhD.
KTKRP FBP
+421 37 641 4311
AT_4_18
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
KMi FBP
+421 37 641 4433
AZ_3_44
KTKRP FBP
+421 37 641 4793
BA_0_10

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ