Projekty

Transformácia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického

Garant: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0