Projekty

Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického

Garant: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0