Projekty

Transformacia študijného programu Bezpečnosť a kontrola potravín do jazyka anglického

Garant: doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0