Projekty

Medzinárodný marketing: Višegrádska perspektíva

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Visegrad Scholarship Program ()
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:IVF 61100001
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0