Projekty

Polyfenolové zlúčeniny v tradičných poľnohospodárskych plodinách

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:SK-CZ-0102-11
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:10