Projekty

Intenzívne jazykové kurzy Erasmus (EILC)

Garant: Mgr. Andrea Holúbeková, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus (okrem mobilít) ()
Pracovisko:
Katedra jazykov (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 09. 2013
Dátum ukončenia projektu:21. 09. 2013
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0