Projects

Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetencií

Supervisor: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.

Basic information
   
Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cudzojazyčné vzdelávanie vysokoškolských učiteľov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov výskumu a vývoja SPU v Nitre v oblasti všeobecného a odborného anglického a nemeckého jazyka.
Kind of project:
OP Ľudské zdroje ()
Department:
Department of Languages (FEM)
Project status:Completed
Project start date :
01. 08. 2010
Project close date:
30. 04. 2013
Number of workers in the project:
17
Number of official workers in the project:
0