Projekty

Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre. Aktivita 2.1 - moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť - Rozvoj a prehĺbenie cudzojazyčných kompetenci í

Garant: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cudzojazyčné vzdelávanie vysokoškolských učiteľov, vedúcich zamestnancov a zamestnancov výskumu a vývoja SPU v Nitre v oblasti všeobecného a odborného anglického a nemeckého jazyka.
Druh projektu:OP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:
Katedra jazykov (FEM)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 08. 2010
Dátum ukončenia projektu:
30. 04. 2013
Počet pracovníkov projektu:
17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0